Copyright
Op deze site is copyright van toepassing. Het is dan ook niet toegestaan om teksten, afbeeldingen, muziekfragmenten en andere onderdelen van deze site te kopiëren, vermenigvuldigen, reproduceren en/of op andere wijze openbaar te maken zonder daarvoor voorafgaand toestemming te hebben verkregen van de Golden Showers (en/of haar leden).

Disclaimer
Alhoewel wij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen van deze site valt niet uit te sluiten dat er in de teksten en/of andere inhoudelijke onderdelen van deze site en/of de softwarematige samenstelling onvolkomenheden zijn geslopen en/of kunnen sluipen. De Golden Showers en haar leden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van dergelijke onvolkomenheden mogelijke schade ontstaat.

The Golden Showers en haar leden
St. Annaparochie, 2004 en een heleboel jaren daarna


NB: deze tekst hebben we niet zelf bedacht hoor (daarvoor is 'ie veel te serieus) maar het staat wel interessant, niet dan?


Copyright & Disclaimer